Штикла на мраз

    2003

    Што се случува кога со штикла ќе се појавите на мраз?